Warsztaty oraz szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień, to oferta skierowana do wszystkich grup zawodowych zainteresowanych:

  • zdobyciem wiedzy na temat uzależnień i profilaktyki problemowej
  • zdobyciem wiedzy na temat różnorodnych środków psychoaktywnych
  • informacją dotyczącą Ustawy O Przeciwdziałaniu Narkomanii
  • nabyciem umiejętności rozmowy z osobami eksperymentującymi, pierwszej interwencji

Do tej pory w warsztatach lub szkoleniach prowadzonych przez moją osobę brali udział przedstawiciele takich grup zawodowych, jak: nauczyciele, pedagodzy szkolni, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, uczestnicy projektów unijnych, członkowie Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Chorzów, uczestnicy programów zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Górniczej.

Warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień to także oferta skierowana do:

  • uczniów
  • studentów
  • wychowanków placówek wychowawczo – opiekuńczych
  • dzieci oraz młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych

Tworząc szkolenia lub warsztaty profilaktyczne opieram się na znanych i sprawdzonych programach profilaktycznych rekomendowanych m.in. przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii. Wychodzę naprzeciw nowym problemom w profilaktyce uzależnień: dopalacze, fonoholizm, siecioholizm.

W celu ustalenia tematów oraz terminów spotkań proszę o kontakt:
Telefoniczny: 730 800 775
e-mail: pomoc@sferaterapii.pl
Cennik zajęć i warsztatów z zakresu profilaktycznych ustalam po określeniu wymagań zamawiającego.