Wykształcenie:

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez PARPA w Warszawie.

Szkoła Psychoterapii Uzależnień – Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Czarny Bór.

Kierunek: Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Specjalizacja: Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Szkolenia i konferencje:

Racjonalna Terapia Zachowań.

I i II Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (2022 i 2023)

Diagnoza i ocena traumy psychicznej z wczesną interwencją psychotraumatologiczną i podstawami psychiatrii.

Nowy Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz IKO.

Od nauki zdalnej do stacjonarnej. Przygotowanie dzieci do bezpiecznego powrotu do szkół.

Ochrona danych osobowych i przepisów RODO w kontekście procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego

Praca z lękiem, stresem i trudnymi emocjami u dzieci i młodzieży.

Antynarkotykowa profilaktyka lokalna.

Cyberdzieci. Jak diagnozować i leczyć problem? Metody skutecznej profilaktyki i terapii.

Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź  na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne pacjentów, zgodne z celami NPZ.

Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie.

Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych.

Nałogowe zachowania jako narastający problem wśród DDA.

Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym.

SFBT – innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień osób dorosłych.

Konferencja międzynarodowa: Psychoterapia hazardzistów i Ich rodzin – doświadczenia europejskie.

Syndrom Fas/Fae – diagnoza zaburzeń i praca z dzieckiem.

Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne.

Podejmowanie działań wobec osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu.

Kurs trener – szkoleniowiec.

Konferencja ogólnopolska: „W pułapce dopalacza”.

Interwencja kryzysowa wobec osoby nadużywającej/uzależnionej od alkoholu i jej rodziny.

Krótkoterminowa Terapia Par – Zdrowienie w uzależnieniu.

Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie.

Mobbing  dyskryminacja – kurs.

Wypalenie zawodowe – kurs.