Jako Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień zajmuję się psychoterapią związaną z uzależnieniami (alkoholizm, hazard, narkotyki, siecioholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii). Lubię ludzi, dlatego też praca jest moją życiową pasją. Pomagam nie tylko osobom uzależnionym, ale również Ich rodzinom oraz osobom z syndromem DDA. W ramach rozwoju osobistego i zawodowego, podejmuję wiele różnych działań związanych z podnoszeniem moich kwalifikacji i kompetencji, aby osoby, którym pomagam miały świadomość, że korzystają z pomocy profesjonalisty. W swojej pracy staram się integrować różne kierunki i metody psychoterapii, w zależności od problemu pacjenta. Moje doświadczenie zawodowe wynika nie tylko z ukończonych kursów i szkoleń, ale również z praktyki zawodowej. Jako terapeuta współpracowałam z Ośrodkiem Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie, w roli konsultanta ds. uzależnień występowałam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Obecnie jestem wieloletnim członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dąbrowie Górniczej. Zawodowo jestem również związana z Centrum Medycznym Eden, gdzie pełnię rolę Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Potwierdzeniem moich kwalifikacji jest fakt ustanowienia mojej osoby Biegłym Sądowym w dziedzinie uzależnień przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jeśli zdecydujesz się podjąć terapię – zagwarantuję anonimowość i dyskrecję. Opnie na temat mojej pracy  znajdziesz na poniżej wskazanym portalu Znany Lekarz, na którym od lat pacjenci dzielą się doświadczeniami w zakresie prowadzonej przeze mnie pracy psychoterapeutycznej.

Monika Wróbel – ZnanyLekarz.pl