Jako Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień zajmuję się psychoterapią związaną z uzależnieniami (alkoholizm, hazard, narkotyki, siecioholizm, seksoholizm, uzależnienie od pornografii). Lubię ludzi, dlatego też praca jest moją życiową pasją. Pomagam nie tylko osobom uzależnionym, ale również Ich rodzinom oraz osobom z syndromem DDA. W ramach rozwoju osobistego i zawodowego, podejmuję wiele różnych działań związanych z podnoszeniem moich kwalifikacji i kompetencji, aby osoby, którym pomagam miały świadomość, że korzystają z pomocy profesjonalisty. W swojej pracy staram się integrować różne kierunki i metody psychoterapii, w zależności od problemu pacjenta. Moje doświadczenie zawodowe wynika nie tylko z ukończonych kursów i szkoleń, ale również z praktyki zawodowej. Potwierdzeniem moich kwalifikacji jest również fakt ustanowienia mojej osoby Biegłym Sądowym w dziedzinie uzależnień przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jeśli zdecydujesz się podjąć terapię – zagwarantuję anonimowość i dyskrecję.

Monika Wróbel – ZnanyLekarz.pl