Wykształcenie:

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień wydany przez PARPA w Warszawie.

Szkoła Psychoterapii Uzależnień – Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Czarny Bór.

Kierunek: Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

 

Szkolenia i konferencje:

Doskonalenie umiejętności zawodowych profesjonalistów w obszarze uzależnień behawioralnych.

Nałogowe zachowania jako narastający problem wśród DDA.

Wieloaspektowość pomocy osobom uzależnionym.

SFBT – innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień osób dorosłych.

Konferencja międzynarodowa: Psychoterapia hazardzistów i Ich rodzin – doświadczenia europejskie.

Syndrom Fas/Fae – diagnoza zaburzeń i praca z dzieckiem.

Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne.

Podejmowanie działań wobec osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu.

Kurs trener – szkoleniowiec.

Konferencja ogólnopolska: „W pułapce dopalacza”.

Interwencja kryzysowa wobec osoby nadużywającej/uzależnionej od alkoholu i jej rodziny.

Krótkoterminowa Terapia Par – Zdrowienie w uzależnieniu.

Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie.

Mobbing  dyskryminacja – kurs.

Wypalenie zawodowe – kurs.